โปรเจคเตอร์108 ศูนย์รวมโปรเจคเตอร์ครบวงจร
โปรเจคเตอร์108 ศูนย์รวมโปรเจคเตอร์ครบวงจร

 • EZCast QuattroPod USB BYOD meeting solution simplified with USB interfaceEZCast QuattroPod USB BYOD meeting solution simplified with USB interface

  EZCast QuattroPod USB BYOD meeting solution simplified with USB interface

  • Plug and cast 

  Instant app-free wirelessly screen mirroring from your favorite smart devices.

  • Touchback control

  Control your device wirelessly with a touch panel.

  • Cross-platform compatibility

  Compatible with all major OS systems.

  ราคาปกติ: 26,900 บาท

  ราคาพิเศษ 22,900 บาท

 • EZCast QuattroPod Mini Award-winning compact click and cast wireless presentation solutionEZCast QuattroPod Mini Award-winning compact click and cast wireless presentation solution

  EZCast QuattroPod Mini Award-winning compact click and cast wireless presentation solution

  • No app required
   Plug, click and cast wirelessly from your favorite smartphone.
  • Click to cast wirelessly
   Make wireless presentations in seconds with a click of a button.
  • 4-to-1 split-screen display in real-time
   Display up to 4 sources at the same time for better clarity and collaboration.

  ราคาปกติ: 25,900 บาท

  ราคาพิเศษ 21,900 บาท

 • EZCast Pro Box II Multi-display receiver with 5 GHz and LAN supportEZCast Pro Box II Multi-display receiver with 5 GHz and LAN support

  EZCast Pro Box II Multi-display receiver with 5 GHz and LAN support

  • Wireless multi-screen broadcasting with ProCast app
   Mix and match second generation EZCast Pro products (D10 and B10) to broadcast laptop content wirelessly to multiple screens.

   *Note: Each TV/Monitor will need one EZCast Pro Box II as a receiver respectively.
  • Better performance with 5 GHz Wi-Fi and LAN
   LAN option is available for better connectivity and additional PoE option.
  • Conduct wireless lectures from any device
   Supports wireless presentation from any smartphone and laptop, so you can make presentations using your favorite devices effortlessly.
  • Multi-screen setup with ProCast app (*Note: Each TV/Monitor needs one EZCast Pro Box II as a receiver respectively.)
  • 4K display output
  • Ethernet network connectivity
  • 5 GHz Wi-Fi network connectivity
  • Up to 4 display sources in split-screen mode
  • Additional support for PoE power source
  • Host control to administer display sources
  • Both screen mirroring and extend display on laptops
  • Real-time annotation with EZCast Pro app
  • Native wireless display protocols from Windows, macOS, iOS, Android
  • AES 128-bit encrypted network and WPA2 authentication protocol
  • Cast code feature for additional screen mirroring security

  ราคาปกติ: 17,900 บาท

  ราคาพิเศษ 14,900 บาท

 • Kandao Meeting Pro AI 360-Degree Omnipotent Video Conferencing CameraKandao Meeting Pro AI 360-Degree Omnipotent Video Conferencing Camera

  Kandao Meeting Pro AI 360-Degree Omnipotent Video Conferencing Camera

  • Push Past the Limitation with Four-in-One Design
   Kandao Meeting Pro is an AI-based 360° video conferencing device, which equipped with 360-degree lens,
   Omni-directional audio system, Hi-Fi Speaker, and built-in android system. Kandao Meeting Pro is designed to be four-in-one for being the most powerful one.
  • No Need for External Operation System
   Kandao Meeting Pro can be used as an independent video conferencing terminal.
   External computer is no longer needed, conference can be easily started by connecting to a screen through HDMI.
  • One-Step Screen Mirroring from Multi-Type Devices
   Get rid of mussy wired setting with built-in screen mirroring.
   Supporting Airplay and Miracast protocol means users can mirror screen from iOS devices, MacOS devices, Android devices and Windows-system devices.
  • Powerful as System, Convenient when Update
   Having built-in android system with perfect user interface, the video conferencing software can be installed and updated directly on Kandao Meeting Pro.
  • Easily Plug and Use with Different Modes
  • Pro Mode
   Pro mode is for getting rid of the computer. Just need to connect Kandao Meeting Pro to a HDMI displayer and a power supply.
  • USB Mode
   Traditional mode is also supported. Kandao Meeting Pro can be connected to computer through USB.
  • 360 ° Meeting without Blind Spot
   Detailed image processing with 360 ° image capture, seamless optical flow stitching,
   noise reduction, wide dynamic range, exposure compensation, and automatic white balance.
  • Upgraded Omni-directional Audio System
   8 microphones are improved to achieve finest audio quality, which can cover range to 5.5 meters radius.
   Collect sound with beamforming, echo cancellation, noise reduction, and howling suppression.
  • Unique Hi-Fi Speaker
   Output louder, sound clearer, more focus, so that communicate better
  • Meeting AI Intelligent Recognition 2.0
   Apply sophisticated algorithm to achieve efficient and accurate localization and tracking.
   Optimize localization algorithm with 15-degree ultimate recognition for precisely focus, and smart tracking.
  • Speaker can always be in Center
   Support both 1080P and 720P output, while provide H.264 and MJPEG as encoding formats.
   Users can switch flexibly when use different video conferencing platform.
  • Discussion Mode
   The upper space is the panorama with all of the participants, while the below space is for highlighting the speaking person and showing most of the participants in a clearer way.
  • Global Mode
   Show all of the participants in a 360˚ picture.
  • Presentation Mode
   Only shows the speaking person,so that the meeting can be well-organized.
  • Patrol Mode
   The speaking person is showed on the left, while the right picture rotate to show all of the participants.
  • Custom Mode
   Users can choose the perspective and lock the screen to ensure the focus of the meeting can always be paid attention to.
  • View-Locking and Zoom in/out
   View-locking and Zoom in/out are available to be achieved with the controller or button,except global mode,
   Zoom in to highlight the speaking person or something mentioned and lock the view for always staying focus
  • Stronger Compatibility for More Possibilities
   Support both 1080P and 720P output, while provide H.264 and MJPEG as encoding formats.
   Users can switch flexibly when use different video conferencing platform.
  • Simple Upgrading Process
   Get update notification on Kandao Meeting Pro, and directly download and install on it.
  • Bluetooth Remote Control
   With remote control, can easily turn off, switch software, switch mode, mute, adjust volume, and start video recording.
  • Lens Cover Protect both your lens and your private
  • Standard 1/4 Screw Hole For settling on desk or holder
  • Support External SD Card
  • Excellent connectivity and Interaction
   Equipped with Wi-Fi, Ethernet LAN Port, USB, and HDMI, Kandao Meeting Pro is flexible enough to connect with a large variety of conferencing equipment.
  • Elegant and Compact Appearance
   No more bulky hardware, Kandao Meeting Pro is designed to be portable, so that everyone can set it up to run meeting anywhere.
   The built-in Android system allows users to get rid of computer and directly connect to the display screen, which greatly improve the efficiency.
  • Support Major Video Conferencing Systems
   Most of the common conferencing software are supported, and can be installed and switched easily. Strong compatibility for flexible operation.
   Zoom, Tencent Meeting, GotoMeeting, Skype, Teams, BlueJeans, DingTalk, Slack, Polycom, StarLeaf, Google Meet, Cisco Webex, and more.

  ราคาปกติ: 35,900 บาท

  ราคาพิเศษ 32,900 บาท

 • AVer FONE540 USB Conference SpeakerphoneAVer FONE540 USB Conference Speakerphone

  AVer FONE540 USB Conference Speakerphone

  • Ideal in Meeting Rooms of All Shapes and Sizes
   The FONE540 is a daisy-chainable USB speakerphone that enhances your audio conferencing experience in personal workspaces,
   huddle rooms, and medium-to-large conference rooms.
   Easy to plug in, install, and use, the FONE540 supplies business-class acoustics without creating extra work.
  • Expansion Speakerphones / Microphones Adapt to Various Spaces
   Embedded with daisy-chain technology, the FONE540 can be expanded by adding up to two additional speakerphones to provide full coverage in all kinds of rooms.
   Both microphones and speakerphones can also be added to the system, making it a perfect choice in any space.
  • Advanced Noise Suppression Achieves Amazing Acoustics
   Feeling irritated by background keyboard typing and air conditioning sounds during a conference call?
   The FONE540 silences the noise and guarantees unmatched audio clarity to free you from distractions.
  • Flawless Audio for Fluid Communication
   Do people on the other side of your audio meeting still have trouble hearing every word you say?
   With the FONE540 you won’t have to repeat yourself anymore.
   Equipped with double-talk detection, the FONE540 makes every call feel like a face-to-face conversation.
  • A Third Party Can Join Anytime, From Anywhere
   The FONE540 speakerphone facilitates easy three-way calling .
   A third party can participate simply by calling a phone connected to the FONE540 by a 3.5 mm line-in jack.
   It’s a simple yet effective way for three parties to enjoy a meeting with superior audio quality.
  • Smart Indicator Lights Clearly Display the Speaker Status
   There’s no need to worry about whether everyone in the meeting knows if the FONE540 is on or off,
   muted or idle. Smart LED indicators enable people in every corner of the room determine the speakerphone’s status with to determine.

  ราคาปกติ: 32,900 บาท

  ราคาพิเศษ 25,900 บาท

 • AVer VB342 Pro 4K PTZ Video Bar For Small To Medium RoomsAVer VB342 Pro 4K PTZ Video Bar For Small To Medium Rooms

  AVer VB342 Pro 4K PTZ Video Bar For Small To Medium Rooms

  • 4K PTZ Video Bar For Small To Medium Rooms
   The VB342 Pro’s high quality 4K PTZ lens delivers unprecedentedly vivid images and clear details.
   Intelligent AVer AI features come together to create a crystal-clear AI powered meeting experience.
   Auto Framing re-frames the meeting view to keep everyone in picture and works together with Smart Gallery to deliver great-looking images of everyone.
   With Presentation Tracking, never miss a detail of a work presentation again,
   and combine it with AVer Audio Fence to block out annoying distractions and deliver uninterrupted presentations.
   Virtual conference interruption-free with the VB342 Pro.
  • All-in-One 4K PTZ Technology Offers Vivid Imagery
   The VB342 Pro is equipped with a comprehensive 4K PTZ camera;
   delivering vivid images in any meeting. 92° FOV optical lens with 15X zoom delivers true-to-life video quality.
   6W*2 speakers provide outstanding sound for small and mid-size rooms
  • Auto Frame and Audio Tracking Enhance Meeting Efficiency
   Audio Tracking and Auto Frame smart AVer AI automatically focuses and detects all groups and speakers in the room,
   offering optimal performance for any virtual business meeting.
   Sound detection technology singles out human voices and enables intelligent AI functionality.
  • Deliver Detail-Oriented Presentations with Presentation Tracking
   Through a combination of audio tracking and audio preset tracking AI technology,
   when the presenter speaks, the VB342 Pro will locate and frame the area.
   Should the presenter move, the VB342 Pro will track and zoom to provide the best possible image, even outside of the preset location.
  • Smart Gallery Upgrades the Meeting Experience
   Offer the remote site clear views of every participant with Smart Gallery,
   which enables AI face and body detection technology to crop participants’ faces and make sure everyone is looking great.
   You can choose between headshot and half body mode to adapt to any situation without compromise.
   *Please enable this function via PTZApp 2.
   **Smart Gallery supports up to 20 participants.
  • Uninterrupted Clarity created by Audio Fence and Beamforming Technology
   Silence any distraction outside of the viewing angle with AVer Audio Fence technology and turn any space into an uninterrupted meeting zone.
   Combine with Beamforming Technology to ensure resonant sound and clear participant voices. Virtual conference better with the VB342 Pro.

  ราคาปกติ: 65,900 บาท

  ราคาพิเศษ 59,900 บาท

 • AVer VC520 Pro2 Professional Conferencing System for Mid-to-Large RoomsAVer VC520 Pro2 Professional Conferencing System for Mid-to-Large Rooms

  AVer VC520 Pro2 Professional Conferencing System for Mid-to-Large Rooms

  • Professional Conferencing System for Mid-to-Large Rooms
   The VC520 Pro2 is an expert-level conferencing system.
   Equipped with an 24X total zoom, advanced AVer SmartFrame, IP video streaming, single USB installation,
   and an extended speakerphone solution, the VC520 Pro2 brings you an extraordinary video conferencing experience.
  • VC520 Pro2 Microsoft Teams Rooms Edition
   This exclusive version of the VC520 Pro2 speakerphone lets you start meetings instantly with an embedded Microsoft Teams button* and LED status indicator.
   Just touch the button to enter a meeting and check the call status.
   Also, you can enjoy an always-clear audio experience via the two expansion microphones that come with this special edition system.
   * Only available for the VC520 Pro2 Microsoft Teams Rooms edition, which includes a camera, a speakerphone, and two expansion microphones.
  • Get Perfect Audio with an Extended Speakerphone
   The VC520 Pro2 offers balanced and steady audio performance.
   As the first conferencing system in the industry to deliver a daisy-chain function,
   the VC520 Pro2 supports either up to two expansion speakerphones or a full duplex microphone array.
   The inventive speakerphone makes the VC520 Pro2 a flexible option for fit mid-to-large conference rooms.
   Note:
   Expansion speakerphones and microphones cannot be added together.
   The standard speakerphone cannot be applied as an expansion speakerphone.
  • Support Video and Audio with One USB Cable
   Installing the VC520 Pro2 is super easy. All you need to get set up for a call is a single USB cable.
   This direct connection not only saves time but also keeps your meeting table tidy and organized.
   Simplify your setup process and decrease installation costs with the VC520 Pro2.
  • Spot Every Detail with an 24X* Total Zoom
   Present products in extreme clarity and demonstrate every detail with an 24X* total zoom.
   The VC520 Pro2 also maximizes team collaboration with smoother video imaging than ever at up to 1080p, 60fps quality.
   *Please use PTZApp 2 to set up 24X zoom.
  • Improve Meeting Safety & Efficiency with SmartFrame
   AVer developed an advanced SmartFrame function that conforms to the latest trends.
   Equipped with this upgraded auto-framing feature,
   the VC520 Pro2 can detect and frame meeting participants even when they wear masks or present facial profiles from up to 7 meters away.
   The VC520 Pro2 cuts through triviality and greatly improves conferencing efficiency.
  • Livestream Videos Anytime, Anywhere
   Share your real-time happenings to viewers over the internet.
   With H.264 RTSP/RTMP support, the VC520 Pro2 offers stable livestreaming to your favorite channel in 1080p at 60pfs.
   Deliver first-hand information to your audience and address the latest news whenever and wherever you like.
  • Keep Natural Clarity in Any Light Conditions
   There’s no need to worry about lighting anymore! The Sony sensor embedded in the VC520 Pro2 enables True WDR up to 120dB.
   Effortlessly control the light values of pixels and display constant clarity on the screen.

  ราคาปกติ: 69,900 บาท

  ราคาพิเศษ 60,900 บาท

 • AVer VB130 4K Video Bar with Intelligent Lighting for Huddle RoomsAVer VB130 4K Video Bar with Intelligent Lighting for Huddle Rooms

  AVer VB130 4K Video Bar with Intelligent Lighting for Huddle Rooms

  • 4K Video Bar with Intelligent Lighting for Huddle Rooms
   The All-in-One VB130 is equipped with the latest Intelligent Lighting so you can appear energetic and professional in any environment.
   Also, AVer’s audio fence, beamforming technology, and audio tracking precisely pick up voices.
   There’s even auto framing to fit every participant onscreen in seconds. Activate a brighter and better video conferencing experience with the VB130.
  • Ultra-Clear 4K Imaging with Flexible FOV
   Flexibly adjust the field of view ( FOV) to fit y our situation. Equipped with a dual FOV function,
   the AVer VB130 ensures viewers always focus on the right spot and lets you experience versatile, 4K imaging in focus rooms or huddle rooms.
  • Always Appear Energetic via Intelligent Lighting
   Look energetic and professional onscreen no matter where you are.
   AVer’s VB130 automatically adjusts lighting levels during virtual meetings in dim rooms*,
   and it also offers full-range color temperature (2700–5700 K) to fit any environment. Show your best side via AVer Intelligent Lighting.
  • *For best lighting results, sit within 1 meter away from the camera.
  • Uninterrupted Collaboration with AVer’s Audio Fence
   Make sure you have an uninterrupted video meeting experience with the VB130’ s audio shield.
   AVer noise-blocking technology provides an adjustable audio fence that lets you silence any sound outside the viewing angle.
   Maintain focus on the meeting at hand to take advantage of every business opportunity.
  • Exceptional Audio Quality via Beamforming Technology
   Everyone is a key participant in meetings with the Aver VB130.
   A beamforming five-microphone array precisely picks up and reproduces resonant voices from anywhere in the room.
   It's your time to shine—with a little help from exceptional audio quality.
  • Efficient and Safe Meetings with Less Touching
   Enjoy less touching and increase efficiency with the latest AI-triggered viewing-angle adjustment.
   The camera’s audio tracking function automatically focuses on the person speaking.
   Plus, an Audio Preset Tracking Mode identifies and follows the human voice to track based on preset areas. Stay efficient and safe with the AVer VB130!

  ราคาปกติ: 55,900 บาท

  ราคาพิเศษ 48,900 บาท

 • AVer VC540 4K Conference Camera with Bluetooth® Speakerphone for Medium-to-Large RoomsAVer VC540 4K Conference Camera with Bluetooth® Speakerphone for Medium-to-Large Rooms

  AVer VC540 4K Conference Camera with Bluetooth® Speakerphone for Medium-to-Large Rooms

  • 4K Conference Camera with Bluetooth® Speakerphone for Medium-to-Large Rooms
   The VC540 pairs an upgraded speakerphone with a 16X total zoom camera to make remote meetings feel like in-person interactions.
   With 4K camera quality and IP-based management features for the speakerphone, the VC540 is the professional conferencing system that truly meets your enterprise needs.
  • Bluetooth Makes Things Simple
   Get rid of complicated cables. The upgraded speakerphone’s Bluetooth capability makes connecting to tablets and mobile phones easy,
   and it keeps your conference room clean so you can make a strong impression.
  • AVer SmartFrame Gets Your Meetings Started Fast
   The VC540 delivers the efficiency of AVer SmartFrame to your meeting room.
   SmartFrame maximizes the viewable field with an auto-framing solution that quickly and effortlessly puts everyone in your meeting into frame.
  • Professional Clarity with a 16X total Zoom
   Enhance your communication by showing every detail precisely and smoothly.
   The VC540 is embedded with a 16X total zoom and multi-coated autofocus optics to present complex product details in crystal-clear quality.
  • Cutting-Edge 4K Ultra HD
   The VC540 uses a Sony™ high-quality sensor and multi-lens glass to provide the sharpest video possible.
   Also, an advanced image-processing engine allows you to display natural, vividly colored details even in challenging lighting conditions and on very low-latency networks.

  ราคาปกติ: 89,900 บาท

  ราคาพิเศษ 80,900 บาท

 • AVer VC550 4K Dual lens PTZ Conferencing Camera with Scalable Speakerphone for Mid to Large RoomsAVer VC550 4K Dual lens PTZ Conferencing Camera with Scalable Speakerphone for Mid to Large Rooms

  AVer VC550 4K Dual lens PTZ Conferencing Camera with Scalable Speakerphone for Mid to Large Rooms

  • Superior Dual-Lens Audiovisual System for Collaboration
   The upgraded VC550 delivers unprecedented audiovisual quality with AVer’s Scalable Speakerphone technology, flexibly fitting in to mid to large rooms.
   4K dual-lens technology plus 24X total zoom offers precise and clear viewing of meeting rooms and participants.
   Equipped with an AI lens for automated PTZ functionality, the VC550 delivers a full view of meeting attendees.
   The Smart Gallery feature pictures each meeting participant for clear viewing from the remote side.
  • Adapt to Mid-to-large rooms with Scalable Speakerphones
   The VC550 provides a premium audiovisual experience. Embedded with daisy-chain technology,
   the VC550 can be expanded by adding up to four additional microphones or two speakerphones to provide full coverage in mid to large rooms.
  • Advanced Noise Suppression Achieves Amazing Acoustics
   Feeling irritated by background keyboard typing and air conditioning sounds during a conference call?
   The FONE540 silences the noise and guarantees unmatched audio clarity to free you from distractions.
  • Flawless Audio for Fluid Communication
   Do people on the other side of your audio meeting still have trouble hearing every word you say?
   With the FONE540 you won’t have to repeat yourself anymore. Equipped with double-talk detection,
   the FONE540 makes every call feel like a face-to-face conversation.
  • 4K Dual Lens Offers Wide-Angle Clarity for Larger Rooms
   Capture a full view of any meeting room with wide-angle functionality.
   The VC550 equips two 4K lenses, the first of which is a PTZ camera with 12X optical zoom (24X total zoom)
   which automatically frames participants and the second is an AI lens with 95°FOV, together providing a full and panoramic view of any room.
  • Dynamic Framing Enhances Meeting Efficiency
   The VC550 quickly and precisely focuses on participants and newcomers.
   When newcomers walk in, the secondary AI lens springs to action to detect them, then the PTZ camera automatically re-frames.
   Through fully automatic operation, dynamic framing optimizes meetings and eliminates touch for high levels of safety.
  • Highlight Participants with Smart Gallery
   Clearly capture attendees with Smart Gallery, which utilizes AI face and body detection technology to crop participant’s faces and make sure everyone looks great.
   You can choose between headshot and half body mode to adapt to any situation without compromise.
  • **This function requires PTZApp2 running in the computer.

  ราคาปกติ: 109,000 บาท

  ราคาพิเศษ 95,900 บาท

 • BenQ SH753+ Installation Projector with 5000lms, Full HDBenQ SH753+ Installation Projector with 5000lms, Full HD

  BenQ SH753+ Installation Projector with 5000lms, Full HD

  • ความสว่าง : 5,000 ANSI lumens
  • ความละเอียด : Full HD (1920x1080)
  • ค่า Contrast : 13000:1
  • ขนาดภาพ : 30-300 นิ้ว
  • การรับประกันตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1,000 ชม.

  ราคาปกติ: 55,900 บาท

  ราคาพิเศษ 47,900 บาท

 • Meeting Owl 3 (Next Gen) 360-Degree, 1080p HD Smart Video Conference Camera, Microphone, and Speaker (Automatic Speaker Focus & Smart Zooming)Meeting Owl 3 (Next Gen) 360-Degree, 1080p HD Smart Video Conference Camera, Microphone, and Speaker (Automatic Speaker Focus & Smart Zooming)

  Meeting Owl 3 (Next Gen) 360-Degree, 1080p HD Smart Video Conference Camera, Microphone, and Speaker (Automatic Speaker Focus & Smart Zooming)

  • BETTER COLLABORATION. The Meeting Owl 3 captures 360° video in 1080p HD and 360° audio up to 18’ (5.5m). Automatically focuses on whoever is speaking to foster active collaboration and increased participation, while showing a 360° view of the room.
  • PLUG AND PLAY SIMPLICITY. Go from unboxing to your first meeting in <7 min. Simply plug in the power and USB, launch your preferred video conferencing platform, and start your meeting. Easily manage meetings through desktop, mobile or tablet apps.
  • UNIVERSALLY COMPATIBLE. Compatible with virtually all web-based video conferencing platforms, including Zoom, GoToMeeting, Google Meet, Microsoft Teams, Cisco Webex, BlueJeans, and many others.
  • SMARTER OVER TIME. Features the newest Owl Intelligence SystemTM, which focuses on people 4x faster. WiFI-enabled to get software upgrades and enhancements delivered over-the-air.
  • ADAPTS TO ANY SPACE. Pair two Meeting Owls or add an Expansion Mic to expand video and audio reach in larger spaces. Compatible with Owl Labs’ Whiteboard Owl and Meeting HQ to complete your hybrid room setup.

  ราคาปกติ: 59,900 บาท

  ราคาพิเศษ 52,900 บาท

 • Razr INNEX cube AI360 4K Conference CameraRazr INNEX cube AI360 4K Conference Camera

  Razr INNEX cube AI360 4K Conference Camera

  Innex cube is the world's smallest 4K 360° Conference Camera with built-in AI algorithms

  capable of tracking multiple people simultaneously. Creating the most immersive

  conference experience from the table center, Innex Cube captures video and audio

  from a close distance, at the eye-level from a natural frontward angle. A patented

  real-time stitching algorithm technology stitches four high resolution sensors together

  to produce an ultra-clear and undistorted video. With built-in on screen display menu

  and a handy remote control, Innex Cube is truly plug and play and mobile. Meet the

  future, all within the size of your hand.

  42,900 บาท
 • Razr CC-500-4K Portable Conference CameraRazr CC-500-4K Portable Conference Camera

  Razr CC-500-4K Portable Conference Camera

  • 4K UHD lens

  • Full-duplex OMNI-Directional microphones

  • Scene Adaptation

  • 3 Wireless expansion microphones

  • PIP Function

  • Plug & Play

   

  Function

  • Anti-Flicker : 50/60

  • Image Flip : All, Flip, Mirror

  • Color Temp : 1500K-15000K

  • Image Mode : Normal, Clear, Bright, Beauty

  29,900 บาท
 • ACER X1226AH DLP projectorACER X1226AH DLP projector

  ACER X1226AH DLP projector

  • ความสว่าง: 4,000 ANSI Lumens
  • ความละเอียด: 1024 x 768 ( XGA )
  • ค่า Contrast: 20,000:1
  • ขนาดภาพ: 23-300 นิ้ว
  • ปรับภาพคางหมูแนวตั้งอัตโนมัติ +/- 40 องศา
  • รองรับ 3D
  • อายุการใช้งานหลอดภาพนานสูงสุด 10,000 ชั่วโมง (ExtremeEco)
  • ขนาดตัวเครื่อง: 313 x 240 x 113.7mm
  • น้ำหนัก: 2.80 kg.
  • รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 1 ปี หรือ 1,000 ชม. (On-Site Pick Up)

  ราคาปกติ: 16,900 บาท

  ราคาพิเศษ 11,900 บาท

 • Epson EB-FH52 Wireless Full HD ProjectorEpson EB-FH52 Wireless Full HD Projector

  Epson EB-FH52 Wireless Full HD Projector

  • ความสว่าง : 4,000 ANSI Lumens
  • ความละเอียด : 1920 x 1080 Pixels (Full HD)
  • ค่า Contrast : 16,000:1
  • ขนาดภาพ : 30 - 300 นิ้ว
  • Quick Corner
  • Split Screen
  • หลอดภาพใช้ได้นานสูงสุด 12,000 ชม.
  • รอบรับ Miracast
  • Built-in Wireless
  • แก้ไขสี่เหลี่ยมคางหมูได้ทั้งแนวตั้ง/แนวนอน
  • ขนาดเครื่อง : 282 x 309 x 90 มม.
  • น้ำหนัก : 3.1 กก.
  • รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1,000 ชั่วโมง.

  ราคาปกติ: 45,900 บาท

  ราคาพิเศษ 37,900 บาท

 • Acer X1227i DLP Projector (Wireless)Acer X1227i DLP Projector (Wireless)

  Acer X1227i DLP Projector (Wireless)

  • ความสว่าง: 4,000 ANSI Lumens
  • ความละเอียด: XGA (1,024 x 768)
  • ค่า Contrast: 20,000: 1
  • ขนาดภาพ : 23-300 นิ้ว
  • อายุการใช้งานของหลอดภาพสูงสุด 15,000 ชั่วโมง (ExtremeEco)
  • ปรับภาพคางหมูแนวตั้งอัตโนมัติ +/- 40 องศา
  • รองรับกับเชื่อมต่อไร้สาย (EZCast)
  • รองรับ 3D
  • ขนาดตัวเครื่อง : 313 x 240 x 113 mm
  • น้ำหนัก: 2.75 กก.
  • การรับประกันตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1,000 ชม. (On-Site Pick Up)

  ราคาปกติ: 29,500 บาท

  ราคาพิเศษ 13,900 บาท

 • Epson EB-G7000WNL BUSINESS ProjectorEpson EB-G7000WNL BUSINESS Projector

  Epson EB-G7000WNL BUSINESS Projector

  • ความสว่าง : 6500 ANSI Lumens
  • ความละเอียด : 1280 x 800 (WXGA)
  • ค่า Contrast : 50,000:1
  • อายุการใช้งานของหลอกดภาพ : 3000 / 4000 Hours
  • ขนาดภาพ : 30" – 300" นิ้ว
  • ขนาดตัวเครื่อง : 189 x 525 x 473 มม.

  ราคาปกติ: 309,000 บาท

  ราคาพิเศษ 209,000 บาท

 • ACER H6531BD DLP Home Cinema ProjectorACER H6531BD DLP Home Cinema Projector

  ACER H6531BD DLP Home Cinema Projector

  • ความสว่าง: 3,500 ANSI Lumens
  • ความละเอียด: 1920 x 1080 (Full HD)
  • ค่า Contrast: 10,000:1
  • ขนาดภาพ: 27-300 นิ้ว
  • อายุการใช้งานหลอดภาพนานสูงสุด  20,000 ชั่วโมง (EcoPro)
  • รองรับ ISFccc Mode
  • รองรับ 3D
  • ขนาดเครื่อง : 322 x 225 x 91 mm
  • น้ำหนัก: 2.6 กก.
  • การรับประกันตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1,000 ชม.(On-Site Pick Up)

  ราคาปกติ: 19,900 บาท

  ราคาพิเศษ 16,900 บาท

 • Viewsonic PA503XE DC3 Lamp ProjectorViewsonic PA503XE DC3 Lamp Projector

  Viewsonic PA503XE DC3 Lamp Projector

  • ความสว่าง: 4,000 ANSI Lumens
  • ความละเอียด: 1024 x 768 (XGA)
  • ค่า Contrast: 22,000:1
  • อายุการใช้งานของหลอดภาพ: 5,000 / 15,000 Hours
  • ขนาดภาพ: 30 " - 300 "
  • ขนาดเครื่อง: 294 x 218 x 110 mm
  • น้ำหนัก: 2.2 kg.
  • รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1000 ชั่วโมง.

  ราคาปกติ: 17,900 บาท

  ราคาพิเศษ 12,900 บาท

 • EPSON EB-E10 LCD ProjectorEPSON EB-E10 LCD Projector

  EPSON EB-E10 LCD Projector

  • ความสว่าง : 3,600 ANSI Lumens
  • ความละเอียด : 1024 x 768 Pixels (XGA)
  • ค่า Contrast : 15,000:1
  • ขนาดภาพ : 22 - 259 นิ้ว (Tele) , 30 - 350 นิ้ว (Wide)
  • แก้ไขสี่เหลี่ยมคางหมูได้ทั้งแนวตั้ง/แนวนอน
  • ขนาดเครื่อง : 234 x 302 x 77 มม.
  • น้ำหนัก : 2.4 กก.
  • รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1,000 ชั่วโมง

  ราคาปกติ: 17,900 บาท

  ราคาพิเศษ 13,900 บาท

 • Viewsonic X100-4K DLP LED ProjectorViewsonic X100-4K DLP LED Projector

  Viewsonic X100-4K DLP LED Projector

  • ความสว่าง: 2,900 ANSI Lumens
  • ความละเอียด: 3840x2160 (4K UHD)
  • ค่า Contrast: 3,000,000:1
  • อายุการใช้งานของหลอดภาพ: 30,000 Hours
  • ขนาดภาพ: 40 - 300 in. / 1.0 - 7.6 m
  • ขนาดเครื่อง: 563.0 x 516.0 x 321.0 mm
  • น้ำหนัก: 7.7 kg.
  • รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1,000 ชั่วโมง.

  ราคาปกติ: 79,900 บาท

  ราคาพิเศษ 65,900 บาท

 • Epson EB-L610U Laser ProjectorEpson EB-L610U Laser Projector

  Epson EB-L610U Laser Projector

  • ความสว่าง: 6,000 ANSI Lumens
  • ความละเอียด: 1920 x 1200 (WUXGA)
  • ค่า Contrast: 2,500,000:1
  • ขนาดภาพ: 50 - 500 นิ้ว
  • ขนาดเครื่อง: 120 x 440 x 304 มม.
  • น้ำหนัก: 8.5 กก.
  • รับประกันตัวเครื่องและหลอดภาพ 3 ปีหรือ 12,000 ชม.

  ราคาปกติ: 235,000 บาท

  ราคาพิเศษ 189,900 บาท

 • SONY VPL-PHZ11 Laser ProjectorSONY VPL-PHZ11 Laser Projector

  SONY VPL-PHZ11 Laser Projector

  • ระบบ Laser ให้ภาพสีสดใสคมชัด ใช้งานได้นาน
  • ความสว่าง : 5000 ANSI Lumens
  • ความละเอียด:1920x1200 Pixels (WUXGA)
  • ค่า Contrast: ∞:1
  • อายุการใช้งานนาน 20,000 ชั่วโมง
  • ขนาดภาพ: 40 - 300 นิ้ว
  • การรับประกันตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 10,000 ชม.

  ราคาปกติ: 239,000 บาท

  ราคาพิเศษ 99,000 บาท

 • Epson EB-L510U Laser ProjectorEpson EB-L510U Laser Projector

  Epson EB-L510U Laser Projector

  • ความสว่าง: 5,000 ANSI Lumens
  • ความละเอียด: 1920 x 1200 (WUXGA)
  • ค่า Contrast: 2,500,000:1
  • ขนาดภาพ: 50 - 500 นิ้ว
  • ขนาดเครื่อง: 120 x 440 x 304 มม.
  • น้ำหนัก: 8.5 กก.
  • รับประกันตัวเครื่องและหลอดภาพ 3 ปีหรือ 12,000 ชม.

  ราคาปกติ: 210,000 บาท

  ราคาพิเศษ 129,000 บาท

 • SONY VPL-PWZ11 Laser ProjectorSONY VPL-PWZ11 Laser Projector

  SONY VPL-PWZ11 Laser Projector

  • ระบบ Laser ให้ภาพสีสดใสคมชัด ใช้งานได้นาน
  • ความสว่าง : 5000 ANSI Lumens
  • ความละเอียด:1280x800 Pixels (WXGA)
  • ค่า Contrast: ∞:1
  • อายุการใช้งานนาน 20,000 ชั่วโมง
  • ขนาดภาพ: 40 - 300 นิ้ว
  • การรับประกันตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 10,000 ชม.

  ราคาปกติ: 199,000 บาท

  ราคาพิเศษ 113,900 บาท

 • Epson EH-LS100 Home ProjectorEpson EH-LS100 Home Projector

  Epson EH-LS100 Home Projector

  • ความสว่าง : 4000 ANSI Lumens
  • ความละเอียด : 1920x1200(WUXGA)
  • ค่า Contrast : 2,500,000:1 
  • ขนาดภาพ : 70-130 นิ้ว 
  • ขนาดเครื่อง : 188 x 494 x 437 มม. 
  • น้ำหนัก : 11 kg.
  • รับประกันตัวเครื่องและหลอดภาพ 3 ปีหรือ 12,000 ชั่วโมง (On-Site Service)

  ราคาปกติ: 149,000 บาท

  ราคาพิเศษ 84,900 บาท

 • Panasonic PT-MZ570 ProjectorPanasonic PT-MZ570 Projector

  Panasonic PT-MZ570 Projector

  • ความสว่าง : 5,500 ANSI Lumens
  • ความละเอียด : 1920x1200(WUXGA) 
  • ค่า Contrast : 3,000,000:1 
  • ขนาดภาพ : 40-400 นิ้ว 
  • ขนาดเครื่อง : 560 x 205 x 443 มม. 
  • น้ำหนัก : 16.9 kg.

  ราคาปกติ: 259,000 บาท

  ราคาพิเศษ 242,000 บาท

 • Epson EB-L1200U Laser ProjectorEpson EB-L1200U Laser Projector

  Epson EB-L1200U Laser Projector

  • ความสว่าง: 7,000 ANSI Lumens
  • ความละเอียด: 1920 x 1200 (WUXGA)
  • ค่า Contrast: 2,500,000:1
  • การรับประกันตัวเครื่อง หลอดภาพ 3 ปีหรือ 20,000 ชม.

  ราคาปกติ: 800,000 บาท

  ราคาพิเศษ 799,000 บาท

 • Viewsonic LS800WU Laser ProjectorViewsonic LS800WU Laser Projector

  Viewsonic LS800WU Laser Projector

  • ความสว่าง: 5,500 ANSI Lumens
  • ความละเอียด: 1920 x 1200 (WUXGA)
  • ค่า Contrast: 100,000:1
  • ขนาดภาพ: 50 - 300 นิ้ว
  • ขนาดเครื่อง: 440 x 360 x 161 มม.
  • น้ำหนัก: 11 กก.
  • รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1000 ชั่วโมง.

  ราคาปกติ: 149,000 บาท

  ราคาพิเศษ 139,000 บาท

 • ACER H6517ST Home DLP ProjectorACER H6517ST Home DLP Projector

  ACER H6517ST Home DLP Projector

  • ความสว่าง : 3,000 ANSI Lumens
  • ความละเอียด : 1920 x 1080 (Full HD)
  • ค่า Contrast : 10,000:1
  • ขนาดภาพ : 45 - 300 นิ้ว ที่ระยะ 0.5 ~ 3.3 เมตร
  • สำหรับดูหนังในพื้นที่ ที่ระยะในการฉายจำกัด
  • การรับประกันตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1,000 ชม.

  ราคาปกติ: 35,900 บาท

  ราคาพิเศษ 23,900 บาท

 • ViewSonic PRO8530HDL ProjectorViewSonic PRO8530HDL Projector

  ViewSonic PRO8530HDL Projector

  • ความสว่าง: 5,200 ANSI Lumens
  • ความละเอียด: 1920 x 1080 (Full HD)
  • ค่า Contrast: 5,000:1
  • ขนาดภาพ: 30 - 300 นิ้ว
  • ขนาดเครื่อง: 139.8 x 496.5 x 316.2 มม.
  • น้ำหนัก: 6.3 กก.
  • การรับประกันตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1,000 ชม.
 • VIVITEK DW882ST ProjectorVIVITEK DW882ST Projector

  VIVITEK DW882ST Projector

  • ความสว่าง : 3,600 ANSI Lumens
  • ความละเอียด :1280x800 (WXGA)
  • ค่า Contrast : 15,000:1 
  • การรับประกันตัวเครื่อง 3 ปีหลอดภาพ 1 ปีหรือ 1,000 ชั่วโมง

  ราคาปกติ: 40,900 บาท

  ราคาพิเศษ 22,900 บาท

 • Viewsonic PG800HD ProjectorViewsonic PG800HD Projector

  Viewsonic PG800HD Projector

  • ความสว่าง: 5,000 ANSI Lumens
  • ความละเอียด: 1920 x 1080 (Full HD)
  • ค่า Contrast: 5,000:1
  • ขนาดภาพ: 30 - 300 นิ้ว
  • ขนาดเครื่อง: 470 x 316 x 140 มม.
  • น้ำหนัก: 6.2 กก.
  • รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1000 ชั่วโมง.

  ราคาปกติ: 57,900 บาท

  ราคาพิเศษ 41,900 บาท

 • VIVITEK DH976-WT ProjectorVIVITEK DH976-WT Projector

  VIVITEK DH976-WT Projector

  • ความสว่าง : 4,800 ANSI Lumens
  • ความละเอียด :1920x1080 (Full HD)
  • ค่า Contrast : 15,000:1 
  • ระบบภาพ BrillainColor Technology & DarkChip3 ให้ภาพสีสดใส สมจริง 
  • ระบบ lens Shift + Zoom ได้สูงถึง 1.5 เท่า 
  • การรับประกันตัวเครื่อง 3 ปีหลอด 1 ปีหรือ 1,000 ชั่วโมง

  ราคาปกติ: 49,900 บาท

  ราคาพิเศษ 39,900 บาท

 • SONY VPL-DW241 ProjectorSONY VPL-DW241 Projector

  SONY VPL-DW241 Projector

  • ความสว่าง : 3100 ANSI Lumens
  • ความละเอียด: 1280x800 Pixels(WXGA)
  • ค่า Contrast: 4,000:1
  • ขนาดภาพ: 30 - 300 นิ้ว
  • ขนาดเครื่อง: 325.1 x 79.8 x 230.5 มม.
  • น้ำหนัก: 2.7 กก.
  • การรับประกันตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1,000 ชม.

  ราคาปกติ: 24,900 บาท

  ราคาพิเศษ 17,900 บาท

 • Panasonic PT-LB353 ProjectorPanasonic PT-LB353 Projector

  Panasonic PT-LB353 Projector

  • ความสว่าง : 3300 ANSI Lumens
  • ความละเอียด : 1024x768(XGA) 
  • ค่า Contrast : 16,000:1 
  • ขนาดภาพ : 30-300 นิ้ว 
  • ขนาดเครื่อง : 96 x 335 x 252 มม. 
  • น้ำหนัก : 2.9 kg.

  ราคาปกติ: 26,900 บาท

  ราคาพิเศษ 14,900 บาท

 • BenQ MW612 ProjectorBenQ MW612 Projector

  BenQ MW612 Projector

  • ความสว่าง : 4,000 ANSI Lumens
  • ความละเอียด : 1,280 x 800 (WXGA)
  • ค่า Contrast : 20,000:1
  • ขนาดภาพ : 30 - 300 นิ้ว
  • ขนาดเครื่อง 120 x 296 x 221 มม.
  • การรับประกันตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1000 ชม.

  ราคาปกติ: 25,900 บาท

  ราคาพิเศษ 17,900 บาท

 • Acer Vero XL2320W DLP Laser Projector (3500, WXGA)Acer Vero XL2320W DLP Laser Projector (3500, WXGA)

  Acer Vero XL2320W DLP Laser Projector (3500, WXGA)

  • ความสว่าง : 3,500 ANSI lumens
  • ความละเอียด : WXGA (1280 x 800)
  • ค่า Contrast : 2,000,000:1
  • ปรับภาพคางหมูได้ทั้งแนวตั้งอัตโนมัติ +/- 40 องศา
  • สามารถติดตั้งได้ 360 องศา
  • ใช้งานได้ติดต่อกันได้ 24 ชม.
  • รองรับ IP6X
  • อายุการใช้งานหลอดภาพนานสูงสุด 30,000 ชั่วโมง (Eco)
  • การรับประกันตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 3 ปี หรือไม่จำกัดชั่วโมง (On-Site Pick Up)

  ราคาปกติ: 31,900 บาท

  ราคาพิเศษ 27,900 บาท

 • Acer Vero XL2220 DLP Laser Projector (3500, XGA)Acer Vero XL2220 DLP Laser Projector (3500, XGA)

  Acer Vero XL2220 DLP Laser Projector (3500, XGA)

  • ความสว่าง : 3,500 ANSI lumens
  • ความละเอียด : XGA (1024 x 768)
  • ค่า Contrast : 2,000,000:1
  • ปรับภาพคางหมูได้ทั้งแนวตั้งอัตโนมัติ +/- 40 องศา
  • สามารถติดตั้งได้ 360 องศา
  • ใช้งานได้ติดต่อกันได้ 24 ชม.
  • รองรับ IP6X
  • อายุการใช้งานหลอดภาพนานสูงสุด 30,000 ชั่วโมง (Eco)
  • การรับประกันตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 3 ปี หรือไม่จำกัดชั่วโมง (On-Site Pick Up)

  ราคาปกติ: 29,900 บาท

  ราคาพิเศษ 25,900 บาท

 • EZCast QuattroPod Mini Award-winning compact click and cast wireless presentation solutionEZCast QuattroPod Mini Award-winning compact click and cast wireless presentation solution

  EZCast QuattroPod Mini Award-winning compact click and cast wireless presentation solution

  • No app required
   Plug, click and cast wirelessly from your favorite smartphone.
  • Click to cast wirelessly
   Make wireless presentations in seconds with a click of a button.
  • 4-to-1 split-screen display in real-time
   Display up to 4 sources at the same time for better clarity and collaboration.

  ราคาปกติ: 25,900 บาท

  ราคาพิเศษ 21,900 บาท

 • EZCast Pro Box II Multi-display receiver with 5 GHz and LAN supportEZCast Pro Box II Multi-display receiver with 5 GHz and LAN support

  EZCast Pro Box II Multi-display receiver with 5 GHz and LAN support

  • Wireless multi-screen broadcasting with ProCast app
   Mix and match second generation EZCast Pro products (D10 and B10) to broadcast laptop content wirelessly to multiple screens.

   *Note: Each TV/Monitor will need one EZCast Pro Box II as a receiver respectively.
  • Better performance with 5 GHz Wi-Fi and LAN
   LAN option is available for better connectivity and additional PoE option.
  • Conduct wireless lectures from any device
   Supports wireless presentation from any smartphone and laptop, so you can make presentations using your favorite devices effortlessly.
  • Multi-screen setup with ProCast app (*Note: Each TV/Monitor needs one EZCast Pro Box II as a receiver respectively.)
  • 4K display output
  • Ethernet network connectivity
  • 5 GHz Wi-Fi network connectivity
  • Up to 4 display sources in split-screen mode
  • Additional support for PoE power source
  • Host control to administer display sources
  • Both screen mirroring and extend display on laptops
  • Real-time annotation with EZCast Pro app
  • Native wireless display protocols from Windows, macOS, iOS, Android
  • AES 128-bit encrypted network and WPA2 authentication protocol
  • Cast code feature for additional screen mirroring security

  ราคาปกติ: 17,900 บาท

  ราคาพิเศษ 14,900 บาท

 • Kandao Meeting Pro AI 360-Degree Omnipotent Video Conferencing CameraKandao Meeting Pro AI 360-Degree Omnipotent Video Conferencing Camera

  Kandao Meeting Pro AI 360-Degree Omnipotent Video Conferencing Camera

  • Push Past the Limitation with Four-in-One Design
   Kandao Meeting Pro is an AI-based 360° video conferencing device, which equipped with 360-degree lens,
   Omni-directional audio system, Hi-Fi Speaker, and built-in android system. Kandao Meeting Pro is designed to be four-in-one for being the most powerful one.
  • No Need for External Operation System
   Kandao Meeting Pro can be used as an independent video conferencing terminal.
   External computer is no longer needed, conference can be easily started by connecting to a screen through HDMI.
  • One-Step Screen Mirroring from Multi-Type Devices
   Get rid of mussy wired setting with built-in screen mirroring.
   Supporting Airplay and Miracast protocol means users can mirror screen from iOS devices, MacOS devices, Android devices and Windows-system devices.
  • Powerful as System, Convenient when Update
   Having built-in android system with perfect user interface, the video conferencing software can be installed and updated directly on Kandao Meeting Pro.
  • Easily Plug and Use with Different Modes
  • Pro Mode
   Pro mode is for getting rid of the computer. Just need to connect Kandao Meeting Pro to a HDMI displayer and a power supply.
  • USB Mode
   Traditional mode is also supported. Kandao Meeting Pro can be connected to computer through USB.
  • 360 ° Meeting without Blind Spot
   Detailed image processing with 360 ° image capture, seamless optical flow stitching,
   noise reduction, wide dynamic range, exposure compensation, and automatic white balance.
  • Upgraded Omni-directional Audio System
   8 microphones are improved to achieve finest audio quality, which can cover range to 5.5 meters radius.
   Collect sound with beamforming, echo cancellation, noise reduction, and howling suppression.
  • Unique Hi-Fi Speaker
   Output louder, sound clearer, more focus, so that communicate better
  • Meeting AI Intelligent Recognition 2.0
   Apply sophisticated algorithm to achieve efficient and accurate localization and tracking.
   Optimize localization algorithm with 15-degree ultimate recognition for precisely focus, and smart tracking.
  • Speaker can always be in Center
   Support both 1080P and 720P output, while provide H.264 and MJPEG as encoding formats.
   Users can switch flexibly when use different video conferencing platform.
  • Discussion Mode
   The upper space is the panorama with all of the participants, while the below space is for highlighting the speaking person and showing most of the participants in a clearer way.
  • Global Mode
   Show all of the participants in a 360˚ picture.
  • Presentation Mode
   Only shows the speaking person,so that the meeting can be well-organized.
  • Patrol Mode
   The speaking person is showed on the left, while the right picture rotate to show all of the participants.
  • Custom Mode
   Users can choose the perspective and lock the screen to ensure the focus of the meeting can always be paid attention to.
  • View-Locking and Zoom in/out
   View-locking and Zoom in/out are available to be achieved with the controller or button,except global mode,
   Zoom in to highlight the speaking person or something mentioned and lock the view for always staying focus
  • Stronger Compatibility for More Possibilities
   Support both 1080P and 720P output, while provide H.264 and MJPEG as encoding formats.
   Users can switch flexibly when use different video conferencing platform.
  • Simple Upgrading Process
   Get update notification on Kandao Meeting Pro, and directly download and install on it.
  • Bluetooth Remote Control
   With remote control, can easily turn off, switch software, switch mode, mute, adjust volume, and start video recording.
  • Lens Cover Protect both your lens and your private
  • Standard 1/4 Screw Hole For settling on desk or holder
  • Support External SD Card
  • Excellent connectivity and Interaction
   Equipped with Wi-Fi, Ethernet LAN Port, USB, and HDMI, Kandao Meeting Pro is flexible enough to connect with a large variety of conferencing equipment.
  • Elegant and Compact Appearance
   No more bulky hardware, Kandao Meeting Pro is designed to be portable, so that everyone can set it up to run meeting anywhere.
   The built-in Android system allows users to get rid of computer and directly connect to the display screen, which greatly improve the efficiency.
  • Support Major Video Conferencing Systems
   Most of the common conferencing software are supported, and can be installed and switched easily. Strong compatibility for flexible operation.
   Zoom, Tencent Meeting, GotoMeeting, Skype, Teams, BlueJeans, DingTalk, Slack, Polycom, StarLeaf, Google Meet, Cisco Webex, and more.

  ราคาปกติ: 35,900 บาท

  ราคาพิเศษ 32,900 บาท

 • AVer FONE540 USB Conference SpeakerphoneAVer FONE540 USB Conference Speakerphone

  AVer FONE540 USB Conference Speakerphone

  • Ideal in Meeting Rooms of All Shapes and Sizes
   The FONE540 is a daisy-chainable USB speakerphone that enhances your audio conferencing experience in personal workspaces,
   huddle rooms, and medium-to-large conference rooms.
   Easy to plug in, install, and use, the FONE540 supplies business-class acoustics without creating extra work.
  • Expansion Speakerphones / Microphones Adapt to Various Spaces
   Embedded with daisy-chain technology, the FONE540 can be expanded by adding up to two additional speakerphones to provide full coverage in all kinds of rooms.
   Both microphones and speakerphones can also be added to the system, making it a perfect choice in any space.
  • Advanced Noise Suppression Achieves Amazing Acoustics
   Feeling irritated by background keyboard typing and air conditioning sounds during a conference call?
   The FONE540 silences the noise and guarantees unmatched audio clarity to free you from distractions.
  • Flawless Audio for Fluid Communication
   Do people on the other side of your audio meeting still have trouble hearing every word you say?
   With the FONE540 you won’t have to repeat yourself anymore.
   Equipped with double-talk detection, the FONE540 makes every call feel like a face-to-face conversation.
  • A Third Party Can Join Anytime, From Anywhere
   The FONE540 speakerphone facilitates easy three-way calling .
   A third party can participate simply by calling a phone connected to the FONE540 by a 3.5 mm line-in jack.
   It’s a simple yet effective way for three parties to enjoy a meeting with superior audio quality.
  • Smart Indicator Lights Clearly Display the Speaker Status
   There’s no need to worry about whether everyone in the meeting knows if the FONE540 is on or off,
   muted or idle. Smart LED indicators enable people in every corner of the room determine the speakerphone’s status with to determine.

  ราคาปกติ: 32,900 บาท

  ราคาพิเศษ 25,900 บาท

 • AVer VB342 Pro 4K PTZ Video Bar For Small To Medium RoomsAVer VB342 Pro 4K PTZ Video Bar For Small To Medium Rooms

  AVer VB342 Pro 4K PTZ Video Bar For Small To Medium Rooms

  • 4K PTZ Video Bar For Small To Medium Rooms
   The VB342 Pro’s high quality 4K PTZ lens delivers unprecedentedly vivid images and clear details.
   Intelligent AVer AI features come together to create a crystal-clear AI powered meeting experience.
   Auto Framing re-frames the meeting view to keep everyone in picture and works together with Smart Gallery to deliver great-looking images of everyone.
   With Presentation Tracking, never miss a detail of a work presentation again,
   and combine it with AVer Audio Fence to block out annoying distractions and deliver uninterrupted presentations.
   Virtual conference interruption-free with the VB342 Pro.
  • All-in-One 4K PTZ Technology Offers Vivid Imagery
   The VB342 Pro is equipped with a comprehensive 4K PTZ camera;
   delivering vivid images in any meeting. 92° FOV optical lens with 15X zoom delivers true-to-life video quality.
   6W*2 speakers provide outstanding sound for small and mid-size rooms
  • Auto Frame and Audio Tracking Enhance Meeting Efficiency
   Audio Tracking and Auto Frame smart AVer AI automatically focuses and detects all groups and speakers in the room,
   offering optimal performance for any virtual business meeting.
   Sound detection technology singles out human voices and enables intelligent AI functionality.
  • Deliver Detail-Oriented Presentations with Presentation Tracking
   Through a combination of audio tracking and audio preset tracking AI technology,
   when the presenter speaks, the VB342 Pro will locate and frame the area.
   Should the presenter move, the VB342 Pro will track and zoom to provide the best possible image, even outside of the preset location.
  • Smart Gallery Upgrades the Meeting Experience
   Offer the remote site clear views of every participant with Smart Gallery,
   which enables AI face and body detection technology to crop participants’ faces and make sure everyone is looking great.
   You can choose between headshot and half body mode to adapt to any situation without compromise.
   *Please enable this function via PTZApp 2.
   **Smart Gallery supports up to 20 participants.
  • Uninterrupted Clarity created by Audio Fence and Beamforming Technology
   Silence any distraction outside of the viewing angle with AVer Audio Fence technology and turn any space into an uninterrupted meeting zone.
   Combine with Beamforming Technology to ensure resonant sound and clear participant voices. Virtual conference better with the VB342 Pro.

  ราคาปกติ: 65,900 บาท

  ราคาพิเศษ 59,900 บาท

 • AVer VC520 Pro2 Professional Conferencing System for Mid-to-Large RoomsAVer VC520 Pro2 Professional Conferencing System for Mid-to-Large Rooms

  AVer VC520 Pro2 Professional Conferencing System for Mid-to-Large Rooms

  • Professional Conferencing System for Mid-to-Large Rooms
   The VC520 Pro2 is an expert-level conferencing system.
   Equipped with an 24X total zoom, advanced AVer SmartFrame, IP video streaming, single USB installation,
   and an extended speakerphone solution, the VC520 Pro2 brings you an extraordinary video conferencing experience.
  • VC520 Pro2 Microsoft Teams Rooms Edition
   This exclusive version of the VC520 Pro2 speakerphone lets you start meetings instantly with an embedded Microsoft Teams button* and LED status indicator.
   Just touch the button to enter a meeting and check the call status.
   Also, you can enjoy an always-clear audio experience via the two expansion microphones that come with this special edition system.
   * Only available for the VC520 Pro2 Microsoft Teams Rooms edition, which includes a camera, a speakerphone, and two expansion microphones.
  • Get Perfect Audio with an Extended Speakerphone
   The VC520 Pro2 offers balanced and steady audio performance.
   As the first conferencing system in the industry to deliver a daisy-chain function,
   the VC520 Pro2 supports either up to two expansion speakerphones or a full duplex microphone array.
   The inventive speakerphone makes the VC520 Pro2 a flexible option for fit mid-to-large conference rooms.
   Note:
   Expansion speakerphones and microphones cannot be added together.
   The standard speakerphone cannot be applied as an expansion speakerphone.
  • Support Video and Audio with One USB Cable
   Installing the VC520 Pro2 is super easy. All you need to get set up for a call is a single USB cable.
   This direct connection not only saves time but also keeps your meeting table tidy and organized.
   Simplify your setup process and decrease installation costs with the VC520 Pro2.
  • Spot Every Detail with an 24X* Total Zoom
   Present products in extreme clarity and demonstrate every detail with an 24X* total zoom.
   The VC520 Pro2 also maximizes team collaboration with smoother video imaging than ever at up to 1080p, 60fps quality.
   *Please use PTZApp 2 to set up 24X zoom.
  • Improve Meeting Safety & Efficiency with SmartFrame
   AVer developed an advanced SmartFrame function that conforms to the latest trends.
   Equipped with this upgraded auto-framing feature,
   the VC520 Pro2 can detect and frame meeting participants even when they wear masks or present facial profiles from up to 7 meters away.
   The VC520 Pro2 cuts through triviality and greatly improves conferencing efficiency.
  • Livestream Videos Anytime, Anywhere
   Share your real-time happenings to viewers over the internet.
   With H.264 RTSP/RTMP support, the VC520 Pro2 offers stable livestreaming to your favorite channel in 1080p at 60pfs.
   Deliver first-hand information to your audience and address the latest news whenever and wherever you like.
  • Keep Natural Clarity in Any Light Conditions
   There’s no need to worry about lighting anymore! The Sony sensor embedded in the VC520 Pro2 enables True WDR up to 120dB.
   Effortlessly control the light values of pixels and display constant clarity on the screen.

  ราคาปกติ: 69,900 บาท

  ราคาพิเศษ 60,900 บาท

 • AVer VB130 4K Video Bar with Intelligent Lighting for Huddle RoomsAVer VB130 4K Video Bar with Intelligent Lighting for Huddle Rooms

  AVer VB130 4K Video Bar with Intelligent Lighting for Huddle Rooms

  • 4K Video Bar with Intelligent Lighting for Huddle Rooms
   The All-in-One VB130 is equipped with the latest Intelligent Lighting so you can appear energetic and professional in any environment.
   Also, AVer’s audio fence, beamforming technology, and audio tracking precisely pick up voices.
   There’s even auto framing to fit every participant onscreen in seconds. Activate a brighter and better video conferencing experience with the VB130.
  • Ultra-Clear 4K Imaging with Flexible FOV
   Flexibly adjust the field of view ( FOV) to fit y our situation. Equipped with a dual FOV function,
   the AVer VB130 ensures viewers always focus on the right spot and lets you experience versatile, 4K imaging in focus rooms or huddle rooms.
  • Always Appear Energetic via Intelligent Lighting
   Look energetic and professional onscreen no matter where you are.
   AVer’s VB130 automatically adjusts lighting levels during virtual meetings in dim rooms*,
   and it also offers full-range color temperature (2700–5700 K) to fit any environment. Show your best side via AVer Intelligent Lighting.
  • *For best lighting results, sit within 1 meter away from the camera.
  • Uninterrupted Collaboration with AVer’s Audio Fence
   Make sure you have an uninterrupted video meeting experience with the VB130’ s audio shield.
   AVer noise-blocking technology provides an adjustable audio fence that lets you silence any sound outside the viewing angle.
   Maintain focus on the meeting at hand to take advantage of every business opportunity.
  • Exceptional Audio Quality via Beamforming Technology
   Everyone is a key participant in meetings with the Aver VB130.
   A beamforming five-microphone array precisely picks up and reproduces resonant voices from anywhere in the room.
   It's your time to shine—with a little help from exceptional audio quality.
  • Efficient and Safe Meetings with Less Touching
   Enjoy less touching and increase efficiency with the latest AI-triggered viewing-angle adjustment.
   The camera’s audio tracking function automatically focuses on the person speaking.
   Plus, an Audio Preset Tracking Mode identifies and follows the human voice to track based on preset areas. Stay efficient and safe with the AVer VB130!

  ราคาปกติ: 55,900 บาท

  ราคาพิเศษ 48,900 บาท

 • AVer VC540 4K Conference Camera with Bluetooth® Speakerphone for Medium-to-Large RoomsAVer VC540 4K Conference Camera with Bluetooth® Speakerphone for Medium-to-Large Rooms

  AVer VC540 4K Conference Camera with Bluetooth® Speakerphone for Medium-to-Large Rooms

  • 4K Conference Camera with Bluetooth® Speakerphone for Medium-to-Large Rooms
   The VC540 pairs an upgraded speakerphone with a 16X total zoom camera to make remote meetings feel like in-person interactions.
   With 4K camera quality and IP-based management features for the speakerphone, the VC540 is the professional conferencing system that truly meets your enterprise needs.
  • Bluetooth Makes Things Simple
   Get rid of complicated cables. The upgraded speakerphone’s Bluetooth capability makes connecting to tablets and mobile phones easy,
   and it keeps your conference room clean so you can make a strong impression.
  • AVer SmartFrame Gets Your Meetings Started Fast
   The VC540 delivers the efficiency of AVer SmartFrame to your meeting room.
   SmartFrame maximizes the viewable field with an auto-framing solution that quickly and effortlessly puts everyone in your meeting into frame.
  • Professional Clarity with a 16X total Zoom
   Enhance your communication by showing every detail precisely and smoothly.
   The VC540 is embedded with a 16X total zoom and multi-coated autofocus optics to present complex product details in crystal-clear quality.
  • Cutting-Edge 4K Ultra HD
   The VC540 uses a Sony™ high-quality sensor and multi-lens glass to provide the sharpest video possible.
   Also, an advanced image-processing engine allows you to display natural, vividly colored details even in challenging lighting conditions and on very low-latency networks.

  ราคาปกติ: 89,900 บาท

  ราคาพิเศษ 80,900 บาท

 • AVer VC550 4K Dual lens PTZ Conferencing Camera with Scalable Speakerphone for Mid to Large RoomsAVer VC550 4K Dual lens PTZ Conferencing Camera with Scalable Speakerphone for Mid to Large Rooms

  AVer VC550 4K Dual lens PTZ Conferencing Camera with Scalable Speakerphone for Mid to Large Rooms

  • Superior Dual-Lens Audiovisual System for Collaboration
   The upgraded VC550 delivers unprecedented audiovisual quality with AVer’s Scalable Speakerphone technology, flexibly fitting in to mid to large rooms.
   4K dual-lens technology plus 24X total zoom offers precise and clear viewing of meeting rooms and participants.
   Equipped with an AI lens for automated PTZ functionality, the VC550 delivers a full view of meeting attendees.
   The Smart Gallery feature pictures each meeting participant for clear viewing from the remote side.
  • Adapt to Mid-to-large rooms with Scalable Speakerphones
   The VC550 provides a premium audiovisual experience. Embedded with daisy-chain technology,
   the VC550 can be expanded by adding up to four additional microphones or two speakerphones to provide full coverage in mid to large rooms.
  • Advanced Noise Suppression Achieves Amazing Acoustics
   Feeling irritated by background keyboard typing and air conditioning sounds during a conference call?
   The FONE540 silences the noise and guarantees unmatched audio clarity to free you from distractions.
  • Flawless Audio for Fluid Communication
   Do people on the other side of your audio meeting still have trouble hearing every word you say?
   With the FONE540 you won’t have to repeat yourself anymore. Equipped with double-talk detection,
   the FONE540 makes every call feel like a face-to-face conversation.
  • 4K Dual Lens Offers Wide-Angle Clarity for Larger Rooms
   Capture a full view of any meeting room with wide-angle functionality.
   The VC550 equips two 4K lenses, the first of which is a PTZ camera with 12X optical zoom (24X total zoom)
   which automatically frames participants and the second is an AI lens with 95°FOV, together providing a full and panoramic view of any room.
  • Dynamic Framing Enhances Meeting Efficiency
   The VC550 quickly and precisely focuses on participants and newcomers.
   When newcomers walk in, the secondary AI lens springs to action to detect them, then the PTZ camera automatically re-frames.
   Through fully automatic operation, dynamic framing optimizes meetings and eliminates touch for high levels of safety.
  • Highlight Participants with Smart Gallery
   Clearly capture attendees with Smart Gallery, which utilizes AI face and body detection technology to crop participant’s faces and make sure everyone looks great.
   You can choose between headshot and half body mode to adapt to any situation without compromise.
  • **This function requires PTZApp2 running in the computer.

  ราคาปกติ: 109,000 บาท

  ราคาพิเศษ 95,900 บาท

 • BenQ SH753+ Installation Projector with 5000lms, Full HDBenQ SH753+ Installation Projector with 5000lms, Full HD

  BenQ SH753+ Installation Projector with 5000lms, Full HD

  • ความสว่าง : 5,000 ANSI lumens
  • ความละเอียด : Full HD (1920x1080)
  • ค่า Contrast : 13000:1
  • ขนาดภาพ : 30-300 นิ้ว
  • การรับประกันตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1,000 ชม.

  ราคาปกติ: 55,900 บาท

  ราคาพิเศษ 47,900 บาท

 • Meeting Owl 3 (Next Gen) 360-Degree, 1080p HD Smart Video Conference Camera, Microphone, and Speaker (Automatic Speaker Focus & Smart Zooming)Meeting Owl 3 (Next Gen) 360-Degree, 1080p HD Smart Video Conference Camera, Microphone, and Speaker (Automatic Speaker Focus & Smart Zooming)

  Meeting Owl 3 (Next Gen) 360-Degree, 1080p HD Smart Video Conference Camera, Microphone, and Speaker (Automatic Speaker Focus & Smart Zooming)

  • BETTER COLLABORATION. The Meeting Owl 3 captures 360° video in 1080p HD and 360° audio up to 18’ (5.5m). Automatically focuses on whoever is speaking to foster active collaboration and increased participation, while showing a 360° view of the room.
  • PLUG AND PLAY SIMPLICITY. Go from unboxing to your first meeting in <7 min. Simply plug in the power and USB, launch your preferred video conferencing platform, and start your meeting. Easily manage meetings through desktop, mobile or tablet apps.
  • UNIVERSALLY COMPATIBLE. Compatible with virtually all web-based video conferencing platforms, including Zoom, GoToMeeting, Google Meet, Microsoft Teams, Cisco Webex, BlueJeans, and many others.
  • SMARTER OVER TIME. Features the newest Owl Intelligence SystemTM, which focuses on people 4x faster. WiFI-enabled to get software upgrades and enhancements delivered over-the-air.
  • ADAPTS TO ANY SPACE. Pair two Meeting Owls or add an Expansion Mic to expand video and audio reach in larger spaces. Compatible with Owl Labs’ Whiteboard Owl and Meeting HQ to complete your hybrid room setup.

  ราคาปกติ: 59,900 บาท

  ราคาพิเศษ 52,900 บาท

 • Razr INNEX cube AI360 4K Conference CameraRazr INNEX cube AI360 4K Conference Camera

  Razr INNEX cube AI360 4K Conference Camera

  Innex cube is the world's smallest 4K 360° Conference Camera with built-in AI algorithms

  capable of tracking multiple people simultaneously. Creating the most immersive

  conference experience from the table center, Innex Cube captures video and audio

  from a close distance, at the eye-level from a natural frontward angle. A patented

  real-time stitching algorithm technology stitches four high resolution sensors together

  to produce an ultra-clear and undistorted video. With built-in on screen display menu

  and a handy remote control, Innex Cube is truly plug and play and mobile. Meet the

  future, all within the size of your hand.

  42,900 บาท
 • SONY VPL-CXZ10 XGA Laser ProjectorSONY VPL-CXZ10 XGA Laser Projector

  SONY VPL-CXZ10 XGA Laser Projector

  • ความสว่าง : 5,000 ANSI Lumens
  • ความละเอียด : 1024 x 768 Pixels (XGA)
  • Dynamic Contrast : ∞:1
  • ขนาดภาพ : 40 - 300 นิ้ว
  • ขนาดตัวเครื่อง : 371 x 100 x 320 มม.
  • น้ำหนัก : 5.7 กก.
  • รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 10,000 ชม.

  ราคาปกติ: 89,900 บาท

  ราคาพิเศษ 88,400 บาท

 • SONY VPL-GTZ380 4K SXRD High Brightness Laser ProjectorSONY VPL-GTZ380 4K SXRD High Brightness Laser Projector

  SONY VPL-GTZ380 4K SXRD High Brightness Laser Projector

  • ความสว่าง : 10,000 ANSI Lumens (DCI-P3 wide color gamut)
  • ความละเอียด : 4096 x 2160 Pixels (4K Native)
  • Dynamic Contrast : ∞:1
  • ขนาดภาพ : 60 - 600 นิ้ว (VPLL-Z8014) , 60 - 1,200 นิ้ว (VPLL-Z8008)
  • ขนาดตัวเครื่อง : 560 x 228 x 760 มม.
  • น้ำหนัก : 51 กก.
  • รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 10,000 ชม.
 • SONY VPL-VW590ES 4K SXRD Home Cinema ProjectorSONY VPL-VW590ES 4K SXRD Home Cinema Projector

  SONY VPL-VW590ES 4K SXRD Home Cinema Projector

  • ความสว่าง : 1,800 ANSI Lumens
  • ความละเอียด : 4096 x 2160 Pixels (4K Native)
  • Dynamic Contrast : 350,000:1
  • ขนาดภาพ : 60 - 300 นิ้ว
  • ขนาดตัวเครื่อง : 496 x 205 x 464 มม.
  • น้ำหนัก : 14 กก.
  • รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1,000 ชม.

  ราคาปกติ: 319,900 บาท

  ราคาพิเศษ 299,900 บาท

 • SONY VPL-VW790ES 4K SXRD Home Cinema ProjectorSONY VPL-VW790ES 4K SXRD Home Cinema Projector

  SONY VPL-VW790ES 4K SXRD Home Cinema Projector

  • ความสว่าง : 2,000 ANSI Lumens
  • ความละเอียด : 4096 x 2160 Pixels (4K Native)
  • Dynamic Contrast : ∞:1
  • ขนาดภาพ : 60 - 300 นิ้ว
  • ขนาดตัวเครื่อง : 560 x 223 x 496 มม.
  • น้ำหนัก : 20 กก.
  • รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 1 ปีหรือ 10,000 ชม.

  ราคาปกติ: 579,900 บาท

  ราคาพิเศษ 549,900 บาท

 • Panasonic PT-EX12K Large-Venue LCD ProjectorsPanasonic PT-EX12K Large-Venue LCD Projectors

  Panasonic PT-EX12K Large-Venue LCD Projectors

  • ความสว่าง: 13,000 ANSI Lumens
  • ความละเอียด: 1,024 x 768 (XGA)
  • ค่า Contrast: 4,000:1
  • อายุการใช้งานของหลอดภาพ: 2,000 / 3,000 Hours
  • ขนาดภาพ : 1.02–15.24 m (40–600 inches)
  • ขนาดเครื่อง : 538.5 x 268 x 757 mm.
  • น้ำหนัก: 28 kg.
  • รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 3 ปีหรือ 20,000 ชั่วโมง.
 • Panasonic PT-EX16K Large-Venue LCD ProjectorsPanasonic PT-EX16K Large-Venue LCD Projectors

  Panasonic PT-EX16K Large-Venue LCD Projectors

  • ความสว่าง: 16,000 ANSI Lumens
  • ความละเอียด: 1,024 x 768 (XGA)
  • ค่า Contrast: 2,500:1
  • อายุการใช้งานของหลอดภาพ: 2,000 / 3,000 Hours
  • ขนาดภาพ : 1.02–15.24 m (40–600 inches)
  • ขนาดเครื่อง : 650 x 349 x 815 mm.
  • น้ำหนัก: 46.5 kg.
  • รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 3 ปีหรือ 20,000 ชั่วโมง.
 • Panasonic PT-TX340 Series Short Throw LCD ProjectorsPanasonic PT-TX340 Series Short Throw LCD Projectors

  Panasonic PT-TX340 Series Short Throw LCD Projectors

  • ความสว่าง: 3,200 ANSI Lumens
  • ความละเอียด: 1024 x 768 (XGA)
  • ค่า Contrast: 16,000:1
  • ขนาดภาพ : 16.0 mm (0.63 inches)
  • อายุการใช้งานของหลอดภาพ: 10,000 / 20,000 Hours
  • ขนาดเครื่อง : 335 x 134.1 x 329 mm.
  • น้ำหนัก: 3.9 kg.
  • รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 3 ปีหรือ 20,000 ชั่วโมง.
 • Panasonic PT-TX430 Series Short Throw LCD ProjectorsPanasonic PT-TX430 Series Short Throw LCD Projectors

  Panasonic PT-TX430 Series Short Throw LCD Projectors

  • ความสว่าง:3,800 ANSI Lumens
  • ความละเอียด: 1024 x 768 (XGA)
  • ค่า Contrast: 16,000:1
  • ขนาดภาพ : 16.0 mm (0.63 in)
  • อายุการใช้งานของหลอดภาพ: 10,000 / 20,000 Hours
  • ขนาดเครื่อง : 335 x 134.1 x 329 mm.
  • น้ำหนัก: 3.9 kg.
  • รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 3 ปีหรือ 20,000 ชั่วโมง.
 • Panasonic PT-TW370 Series Short Throw LCD ProjectorsPanasonic PT-TW370 Series Short Throw LCD Projectors

  Panasonic PT-TW370 Series Short Throw LCD Projectors

  • ความสว่าง: 3,300 lm ANSI Lumens
  • ความละเอียด: 1280 x 800 (WXGA)
  • ค่า Contrast: 16,000:1
  • ขนาดภาพ : 15.0 mm (0.59 in)
  • อายุการใช้งานของหลอดภาพ: 10,000 / 20,000 Hours
  • ขนาดเครื่อง : 335 x 134.1 x 329 mm.
  • น้ำหนัก: 3.9 kg.
  • รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 3 ปีหรือ 20,000 ชั่วโมง.
 • Panasonic PT-TW371R Series Short Throw LCD ProjectorsPanasonic PT-TW371R Series Short Throw LCD Projectors

  Panasonic PT-TW371R Series Short Throw LCD Projectors

  • ความสว่าง: 3,300 lm ANSI Lumens
  • ความละเอียด: 1280 x 800 (WXGA)
  • ค่า Contrast: 16,000:1
  • ขนาดภาพ : 15.0 mm (0.59 in)
  • อายุการใช้งานของหลอดภาพ: 10,000 / 20,000 Hours
  • ขนาดเครื่อง : 335 x 134.1 x 329 mm.
  • น้ำหนัก: 3.9 kg.
  • รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 3 ปีหรือ 20,000 ชั่วโมง.
 • Panasonic PT-RZ870U 1-Chip DLP™ Fixed Installation Laser ProjectorPanasonic PT-RZ870U 1-Chip DLP™ Fixed Installation Laser Projector

  Panasonic PT-RZ870U 1-Chip DLP™ Fixed Installation Laser Projector

  • ความสว่าง: 8,800 lm ANSI Lumens
  • ความละเอียด: 1920 x 1200 (WUXGA)
  • ค่า Contrast: 10,000:1
  • ขนาดภาพ : 17.0 mm (0.67 in)
  • อายุการใช้งานของหลอดภาพ: 20,000 Hours
  • ขนาดเครื่อง : 498 x 200*4 x 581 mm.
  • น้ำหนัก: 23.2 kg.
  • รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 3 ปีหรือ 20,000 ชั่วโมง.
 • Panasonic PT-MZ670U 3LCD SOLID SHINE Laser ProjectorPanasonic PT-MZ670U 3LCD SOLID SHINE Laser Projector

  Panasonic PT-MZ670U 3LCD SOLID SHINE Laser Projector

  • ความสว่าง: 6,500 ANSI Lumens
  • ความละเอียด: 1920 x 1200 (WUXGA)
  • ค่า Contrast: 3,000,000:1
  • ขนาดภาพ : 1.03–10.57 m (40–400 in)
  • อายุการใช้งานของหลอดภาพ: 20,000 Hours
  • ขนาดเครื่อง : 560 x 205*6 x 443.2 mm.
  • น้ำหนัก: 16.0 kg.
  • รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 3 ปีหรือ 20,000 ชั่วโมง.
 • Panasonic PT-RZ770U 1-Chip DLP™ Fixed Installation Laser ProjectorPanasonic PT-RZ770U 1-Chip DLP™ Fixed Installation Laser Projector

  Panasonic PT-RZ770U 1-Chip DLP™ Fixed Installation Laser Projector

  • ความสว่าง: 7,200 ANSI Lumens
  • ความละเอียด: 1920 x 1200 (WUXGA)
  • ค่า Contrast: 10,000:1
  • ขนาดภาพ : 17.0 mm (0.67 in)
  • อายุการใช้งานของหลอดภาพ: 20,000 Hours
  • ขนาดเครื่อง : 498 x 200 *5 x 581mm.
  • น้ำหนัก: 23.2kg.
  • รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 3 ปีหรือ 20,000 ชั่วโมง.
 • Panasonic PT-RCQ10 1-Chip DLP™ ProjectorsPanasonic PT-RCQ10 1-Chip DLP™ Projectors

  Panasonic PT-RCQ10 1-Chip DLP™ Projectors

  • ความสว่าง: 10,000 ANSI Lumens
  • ความละเอียด: 1920 × 1200 (WUXGA)
  • ค่า Contrast: 10,000:1
  • ขนาดภาพ : 17.0 mm (0.67 in)
  • อายุการใช้งานของหลอดภาพ: 20,000 / 24,000 Hours
  • ขนาดเครื่อง : 498 x 200*6 x 581 mm
  • น้ำหนัก: 24.2 kg.
  • รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 3 ปีหรือ 20,000 ชั่วโมง.
 • Panasonic PT-DZ16K2 3-Chip DLP™ ProjectorsPanasonic PT-DZ16K2 3-Chip DLP™ Projectors

  Panasonic PT-DZ16K2 3-Chip DLP™ Projectors

  • ความสว่าง: 16,000 ANSI Lumens
  • ความละเอียด: 1920 x 1080 (Full HD)
  • ค่า Contrast: 10,000:1
  • ขนาดภาพ : 24.1 mm (0.95˝)
  • อายุการใช้งานของหลอดภาพ: 1,000 / 3,000 Hours
  • ขนาดเครื่อง : 620 x 255 x 730 mm
  • น้ำหนัก: 41.0 kg.
  • รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 3 ปีหรือ 20,000 ชั่วโมง.
 • Panasonic PT-DW17K2 3-Chip DLP™ ProjectorsPanasonic PT-DW17K2 3-Chip DLP™ Projectors

  Panasonic PT-DW17K2 3-Chip DLP™ Projectors

  • ความสว่าง: 17,000 ANSI Lumens
  • ความละเอียด: 1366 x 768 (HD)
  • ค่า Contrast: 10,000:1
  • ขนาดภาพ : 21.6 mm (0.85˝)
  • อายุการใช้งานของหลอดภาพ: 1,000 / 3,000 Hours
  • ขนาดเครื่อง : 620 x 255 x 730 mm
  • น้ำหนัก: 41.0 kg.
  • รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 3 ปีหรือ 20,000 ชั่วโมง.
 • Panasonic PT-DS20K2 3-Chip DLP™ ProjectorsPanasonic PT-DS20K2 3-Chip DLP™ Projectors

  Panasonic PT-DS20K2 3-Chip DLP™ Projectors

  • ความสว่าง: 20,000 ANSI Lumens
  • ความละเอียด: 1400 x 1050 (SXGA+)
  • ค่า Contrast: 10,000:1
  • ขนาดภาพ : 24.1 mm (0.95˝)
  • อายุการใช้งานของหลอดภาพ: 1,000 / 3,000 Hours
  • ขนาดเครื่อง : 620 x 255 x 730 mm
  • น้ำหนัก: 41.0 kg.
  • รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 3 ปีหรือ 20,000 ชั่วโมง.
 • Panasonic PT-DZ21K2 3-Chip DLP™ ProjectorsPanasonic PT-DZ21K2 3-Chip DLP™ Projectors

  Panasonic PT-DZ21K2 3-Chip DLP™ Projectors

  • ความสว่าง: 20,000 ANSI Lumens
  • ความละเอียด: 1920 x 1200 (WUXGA)
  • ค่า Contrast: 10,000:1
  • ขนาดภาพ : 24.4 mm (0.96˝)
  • อายุการใช้งานของหลอดภาพ: 1,000 / 3,000 Hours
  • ขนาดเครื่อง : 620 x 255 x 730 mm
  • น้ำหนัก: 41.0 kg.
  • รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 3 ปีหรือ 20,000 ชั่วโมง.
 • Panasonic PT-RZ120U 1-Chip DLP™ Fixed Installation Laser ProjectorPanasonic PT-RZ120U 1-Chip DLP™ Fixed Installation Laser Projector

  Panasonic PT-RZ120U 1-Chip DLP™ Fixed Installation Laser Projector

  • ความสว่าง: 12,600 ANSI Lumens
  • ความละเอียด: 1920 × 1200 (WUXGA)
  • ค่า Contrast: 10,000:1
  • ขนาดภาพ : 1.27-15.24 m, 1.27-5.08 m
  • อายุการใช้งานของหลอดภาพ: 20,000 / 24,000 Hours
  • ขนาดเครื่อง : 650 x 185*3 x 440 mm
  • น้ำหนัก: 22.3 kg.
  • รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 3 ปีหรือ 20,000 ชั่วโมง.
 • Panasonic PT-MZ10KU 3LCD SOLID SHINE Laser ProjectorPanasonic PT-MZ10KU 3LCD SOLID SHINE Laser Projector

  Panasonic PT-MZ10KU 3LCD SOLID SHINE Laser Projector

  • ความสว่าง: 10,000 ANSI Lumens
  • ความละเอียด: 1920 × 1200 (WUXGA)
  • ค่า Contrast: 3,000,000:1
  • ขนาดภาพ : 1.78–25.4 m (70–1,000 in)
  • อายุการใช้งานของหลอดภาพ: 20,000 / 24,000 Hours
  • ขนาดเครื่อง : 650 x 185*3 x 440 mm
  • น้ำหนัก: 22.3 kg.
  • รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี หลอดภาพ 3 ปีหรือ 20,000 ชั่วโมง.