ตะกร้า 0

สายสัญญาณ

HDMI Cable, VGA Cable
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

17 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
 1. KRAMER CA–HM–66 Active High Speed HDMI Cable with Ethernet 20m(66ft)
  KRAMER CA–HM–66 Active High Speed HDMI Cable with Ethernet 20m(66ft)
  • สายสัญญาณคุณภาพดีสำหรับงานติดตั้ง สัญญาณไม่สะดุด
  • Video Resolution - 4K@60Hz (4:4:4)
  • High Data Transfer Rate - Up to 18Gbps
  • HDMI Support - HDCP 2.2, HDR, EDID, ARC and CEC
  • Deep Color, x.v.Color™, 5.1/7.1 lossless Dolby TrueHD and DTS–HD surround sound
  • High-quality Connectors - 24K gold-plated, corrosion-resistant connectors offer the best possible connectivity
  • Pull-resistant - K-Lock connectors with 15 lbs. of restraining force
  • Triple Shielded - For maximum EMI protection
  • UL Listed - CL3/FT4 rated for in-wall installations
  ราคาพิเศษ 5,900.00฿ ราคาปรกติ 6,900.00฿
  ดูเพิ่มเติม
 2. KRAMER CA–HM–35 Active High Speed HDMI Cable with Ethernet 10.7m(35ft)
  KRAMER CA–HM–35 Active High Speed HDMI Cable with Ethernet 10.7m(35ft)
  • สายสัญญาณคุณภาพดีสำหรับงานติดตั้ง สัญญาณไม่สะดุด
  • Video Resolution - 4K@60Hz (4:4:4)
  • High Data Transfer Rate - Up to 18Gbps
  • HDMI Support - HDCP 2.2, HDR, EDID, ARC and CEC
  • Deep Color, x.v.Color™, 5.1/7.1 lossless Dolby TrueHD and DTS–HD surround sound
  • High-quality Connectors - 24K gold-plated, corrosion-resistant connectors offer the best possible connectivity
  • Pull-resistant - K-Lock connectors with 15 lbs. of restraining force
  • Triple Shielded - For maximum EMI protection
  • UL Listed - CL3/FT4 rated for in-wall installations
  ราคาพิเศษ 3,900.00฿ ราคาปรกติ 4,900.00฿
  ดูเพิ่มเติม
 3. KRAMER CA–HM–50 Active High Speed HDMI Cable with Ethernet 15.2m(50ft)
  KRAMER CA–HM–50 Active High Speed HDMI Cable with Ethernet 15.2m(50ft)
  • สายสัญญาณคุณภาพดีสำหรับงานติดตั้ง สัญญาณไม่สะดุด
  • Video Resolution - 4K@60Hz (4:4:4)
  • High Data Transfer Rate - Up to 18Gbps
  • HDMI Support - HDCP 2.2, HDR, EDID, ARC and CEC
  • Deep Color, x.v.Color™, 5.1/7.1 lossless Dolby TrueHD and DTS–HD surround sound
  • High-quality Connectors - 24K gold-plated, corrosion-resistant connectors offer the best possible connectivity
  • Pull-resistant - K-Lock connectors with 15 lbs. of restraining force
  • Triple Shielded - For maximum EMI protection
  • UL Listed - CL3/FT4 rated for in-wall installations
  ราคาพิเศษ 4,900.00฿ ราคาปรกติ 5,900.00฿
  ดูเพิ่มเติม
 4. HOSIWELL HDMI Cable v2.0 (4K) 20M
  HOSIWELL HDMI Cable v2.0 (4K) 20M
  • HOSIWELL HDMI Cable 20M.
  • Optimum performace guaranteed
  • 4K Ultra HD (up to 4096 x 2160) 60 Hz
  • HDMI v2.0
  • สัญญานภาพคมชัด
  • สายสัญญาณคุณภาพดีสำหรับงานติดตั้ง สัญญาณไม่สะดุด
  • สินค้าคุณภาพสูง ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand)
  ราคาพิเศษ 2,090.00฿ ราคาปรกติ 4,500.00฿
  ดูเพิ่มเติม
 5. HOSIWELL HDMI Cable v2.0 (4K) 15M
  HOSIWELL HDMI Cable v2.0 (4K) 15M
  • HOSIWELL HDMI Cable 15M.
  • Optimum performace guaranteed
  • 4K Ultra HD (up to 4096 x 2160) 60 Hz
  • HDMI v2.0
  • สัญญานภาพคมชัด
  • สายสัญญาณคุณภาพดีสำหรับงานติดตั้ง สัญญาณไม่สะดุด
  • สินค้าคุณภาพสูง ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand)
  ราคาพิเศษ 1,590.00฿ ราคาปรกติ 3,500.00฿
  ดูเพิ่มเติม
 6. HOSIWELL HDMI Cable v2.0 (4K) 10M
  HOSIWELL HDMI Cable v2.0 (4K) 10M
  • HOSIWELL HDMI Cable 10M.
  • Optimum performace guaranteed
  • 4K Ultra HD (up to 4096 x 2160) 60 Hz
  • HDMI v2.0
  • สัญญานภาพคมชัด
  • สายสัญญาณคุณภาพดีสำหรับงานติดตั้ง สัญญาณไม่สะดุด
  • สินค้าคุณภาพสูง ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand)
  ราคาพิเศษ 1,190.00฿ ราคาปรกติ 2,500.00฿
  ดูเพิ่มเติม
 7. KRAMER CA–HM–98 Active High Speed HDMI Cable with Ethernet 30m(98ft)
  KRAMER CA–HM–98 Active High Speed HDMI Cable with Ethernet 30m(98ft)
  • สายสัญญาณคุณภาพดีสำหรับงานติดตั้ง สัญญาณไม่สะดุด
  • Max Resolution for 98ft (30m) length: 1080p@60Hz 12–Bit
  • High Data Transfer Rate - Up to 10.2 Gbps
  • HDMI Support - HDCP 2.2, HDR, EDID, ARC and CEC
  • Deep Color, x.v.Color™, 5.1/7.1 lossless Dolby TrueHD and DTS–HD surround sound
  • High-quality Connectors - 24K gold-plated, corrosion-resistant connectors offer the best possible connectivity
  • Pull-resistant - K-Lock connectors with 15 lbs. of restraining force
  • Triple Shielded - For maximum EMI protection
  • UL Listed - CL3/FT4 rated for in-wall installations
  0.00฿
  ดูเพิ่มเติม
  สินค้าหมด
 8. KRAMER CA–HM–82 Active High Speed HDMI Cable with Ethernet 25m(82ft)
  KRAMER CA–HM–82 Active High Speed HDMI Cable with Ethernet 25m(82ft)
  • สายสัญญาณคุณภาพดีสำหรับงานติดตั้ง สัญญาณไม่สะดุด
  • Video Resolution - 4K@60Hz (4:2:0)
  • High Data Transfer Rate - Up to 10.2 Gbps
  • HDMI Support - HDCP 2.2, HDR, EDID, ARC and CEC
  • Deep Color, x.v.Color™, 5.1/7.1 lossless Dolby TrueHD and DTS–HD surround sound
  • High-quality Connectors - 24K gold-plated, corrosion-resistant connectors offer the best possible connectivity
  • Pull-resistant - K-Lock connectors with 15 lbs. of restraining force
  • Triple Shielded - For maximum EMI protection
  • UL Listed - CL3/FT4 rated for in-wall installations
  0.00฿
  ดูเพิ่มเติม
  สินค้าหมด
 9. KRAMER CA–HM–25 Active High Speed HDMI Cable with Ethernet 7.6m(25ft)
  KRAMER CA–HM–25 Active High Speed HDMI Cable with Ethernet 7.6m(25ft)
  • สายสัญญาณคุณภาพดีสำหรับงานติดตั้ง สัญญาณไม่สะดุด
  • Video Resolution - 4K@60Hz (4:4:4)
  • High Data Transfer Rate - Up to 18Gbps
  • HDMI Support - HDCP 2.2, HDR, EDID, ARC and CEC
  • Deep Color, x.v.Color™, 5.1/7.1 lossless Dolby TrueHD and DTS–HD surround sound
  • High-quality Connectors - 24K gold-plated, corrosion-resistant connectors offer the best possible connectivity
  • Pull-resistant - K-Lock connectors with 15 lbs. of restraining force
  • Triple Shielded - For maximum EMI protection
  • UL Listed - CL3/FT4 rated for in-wall installations
  0.00฿
  ดูเพิ่มเติม
  สินค้าหมด
 10. KRAMER CA–HM–15 Active High Speed HDMI Cable with Ethernet 4.6m(15ft)
  KRAMER CA–HM–15 Active High Speed HDMI Cable with Ethernet 4.6m(15ft)
  • สายสัญญาณคุณภาพดีสำหรับงานติดตั้ง สัญญาณไม่สะดุด
  • Video Resolution - 4K@60Hz (4:4:4)
  • High Data Transfer Rate - Up to 18Gbps
  • HDMI Support - HDCP 2.2, HDR, EDID, ARC and CEC
  • Deep Color, x.v.Color™, 5.1/7.1 lossless Dolby TrueHD and DTS–HD surround sound
  • High-quality Connectors - 24K gold-plated, corrosion-resistant connectors offer the best possible connectivity
  • Pull-resistant - K-Lock connectors with 15 lbs. of restraining force
  • Triple Shielded - For maximum EMI protection
  • UL Listed - CL3/FT4 rated for in-wall installations
  0.00฿
  ดูเพิ่มเติม
  สินค้าหมด
ต่อหน้า