ตะกร้า 0

เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า / นโยบายการคืนเงิน

การรับประกันสินค้า

          ทางร้านรับประกันเฉพาะสินค้าที่ชำรุดเสียหายโดยที่เกิดจากความบกพร่องในการผลิตมาจากโรงงานหรือชิ้นส่วนไม่ได้มาตรฐาน การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสึกหรอระหว่างใช้งาน การใช้งานผิดวิธี การดัดแปลงแก้ไขสภาพ ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ตกหล่น ตกน้ำ โดนน้ำหรือความชื้น แม้ว่าสินค้านั้นจะระบุว่ากันน้ำก็ตาม

 

ระยะเวลาการรับประกัน

          ทางร้านจะรับประกันเฉพาะสินค้าที่ซื้อจากทางร้านเท่านั้น โดยระยะเวลารับประกันจะขึ้นอยู่กับประเภทหรือสินค้ารุ่นนั้นๆ โดยระบุไว้อยู่ในหน้ารายละเอียดของสินค้า โดยการรับประกันจะสิ้นสุดลงทันทีหากพบว่ามีการใช้งานที่ผิดวิธี ดัดแปลง แก้ไขสภาพ ตกหล่น แตกหัก บิดงอ โดนน้ำหรือความชื้น

 

การส่งเคลมสินค้า

          ทางร้านจะรับประกันเฉพาะสินค้าที่พร้อมกล่องเท่านั้น ในการส่งเคลม ลูกค้าจำเป็นต้องส่งสินค้าพร้อมกล่องและอุปกรณ์ครบชุดกลับมาในสภาพสมบูรณ์ โดยการรับประกันจะครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้า ไม่รวมของแถมหรืออุปกรณ์อื่นๆภายในกล่อง

 

นโยบายการคืนเงิน

          ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือขอยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี ถ้าหากมีการสั่งซื้อแล้วสินค้าได้ถูกจัดส่งออกไปแล้ว หรือ ลูกค้าได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งกรณีขอคืนเนื่องด้วยเหตุผลด้านความพึงพอใจ / เปลี่ยนใจ / เปลี่ยนรุ่น หรือแม้กระทั่งในกรณีที่สินค้านั้นมีปัญหา ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันของสินค้ารุ่นนั้นๆ

 

เมื่อลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อแล้ว ทางร้านจะถือว่าลูกค้าได้รับทราบข้อกำหนดและยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านทุกช่องทางการติดต่อของทางร้าน Projector108 ได้เลยครับ