ตะกร้า 0

บริการเช่าโปรเจคเตอร์/จอรับภาพ

รายละเอียดการเช่าโปรเจคเตอร์

-   ความสว่าง 3,000 ANSI Lumens  ความละเอียด 1024x768 (XGA) ค่าเช่าวันละ 1,000 บาท ค่ามัดจำเครื่อง 10,000 บาท

-   ความสว่าง 3,600 ANSI Lumens  ความละเอียด 1024x768 (XGA) ค่าเช่าวันละ 1,500 บาท ค่ามัดจำเครื่อง 15,000 บาท

-   ความสว่าง 3,600 ANSI Lumens  ความละเอียด 1920x1200 (WUXGA) ค่าเช่าวันละ 2,500 บาท ค่ามัดจำเครื่อง 35,000 บาท

รายละเอียดการเช่าจอภาพ

-   จอภาพชนิดขาตั้ง 70” วันละ 400 บาท / วัน


ขั้นตอนการให้บริการ

1.   ผู้ขอเช่าแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการเช่าเครื่องโปรเจคเตอร์ โดยมาที่หน้าร้าน (โปรเจคเตอร์ 108 ตั้งอยู่เลขที่ 7
อาคารฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 4 ห้อง 4E74 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400)
หรือโทรศัพท์มาที่เบอร์ 02-642-0433-4 โดยแจ้งลักษณะงาน วันและเวลาในการใช้งาน สถานที่ใช้งาน พร้อมชื่อและเบอร์ติดต่อกลับ

2.   บริษัทผู้ให้เช่าจะเสนอราคา พร้อมเงื่อนไขในการใช้บริการ

3.   ผู้ขอเช่าตรวจสอบใบเสนอราคา และลงนามยืนยันในเงื่อนไขต่างๆ

4.   ผู้ขอเช่ามารับสินค้าด้วยตนเองที่หน้าร้าน พร้อมเอกสาร บัตรประชาชน หนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัทหรือ ภ.พ.20
ทดสอบการใช้งานของตัวเครื่อง/อุปรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และเซ็นต์สัญญาการเช่า พร้อมชำระเงินค่ามัดจำเท่ากับราคาเครื่อง

5.   เมื่อทางบริษัทผู้ให้เช่าได้รับสินค้าคืนจะตรวจสอบเครื่อง/อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และคืนเงินมัดจำให้กับท่าน โดยหักค่าเช่าตามที่ตกลงกันไว้

 *หมายเหตุ: ราคาค่าเช่าเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม